Undervisningsmiljø

Undervisningsmiljøundersøgelse på KonTiki 2020

Vi har i 2020 ikke foretaget en undervisningsmiljøundersøgelse

 • Corona

Vi har ikke fundet det formålstjenstligt i en tid med nedlukninger, hjemsendelser, skiftende krav og regler. En undersøgelse ville være et øjebliksbillede under nogle meget anderledes betingelser både for børn og voksne.

Fra sidste undervisningsmiljøundersøgelse har vi især haft opmærksomheden rettet mod vores toiletter

 • Fra rengøringsselskabet – sæbe-, papir- og spritopfyldning
 • Fra elevrådet – hvordan ser der ud om morgenen? Hvordan ser der ud om eftermiddagen? Hvad kan vi selv gøre? Opfordringer på klassemøder til kammerater om selv at tage ansvar for miljøet
 • Fra pedelen – hurtig udrykning i forhold til ”uheld”, istandsættelse, sæbe-, papir- og spritopfyldning, låsetøj, lysregulering m.m.
 • Fra de voksne – med opfordringer/opfølgning til morgensang.
 • Opdeling, så hver klasse fik deres ”eget” toilet eller kun dele med en anden klasse.

Det har medført

 • Endnu renere og mere funktionsdygtige toiletter.
 • Større grad af børnenes medansvar ved at melde ”uheld” og mangler.
 • Større grad af de voksnes medansvar for at melde ”uheld” m.m. til pedel.
 • Pedellen er oftere på toiletterne, synlig til at modtage henvendelser fra børnene, og tager det selv op både til morgensang og lærermøder
 • Færre ”uheld” eller tilfælde af graffitti m.m.

Ane Fabricius

Skoleleder

KonTiki

KonTiki

Skole fra 0. til 9. klasse i landlige omgivelser tæt på Hillerød centrum

Kontakt info

Frydenborgvej 37 - 3400 Hillerød

Tlf.:  48 24 03 44

Mail:  kontiki@kontiki-skolen.dk