Der var en gang 8 forældrepar til 8 børn på Hillerød Lilleskole som i vinteren 1996 besluttede at de ville lave en ny skole, der ikke var en lilleskole, men en lille skole. Deres ønske var at lave en lille skole med alle de gode principper fra Lilleskolen, men med en lidt fastere struktur – og med mulighed for at tage afgangsprøve efter 9. klasse.

Skolen skulle bygge på demokratiske og moderne, progressive pædagogiske ideer – og der skulle være en ”rød tråd” igennem alt hvad skolen foretog sig strukturelt! Skolens mål skulle være en 1-sporet skole fra 0. - til 9. klasse med maximalt 18 elever i klasserne – altså en skole på 180 børn – og ca. 20 voksne, der skulle værne om børnene hele dagen både i undervisningen og i SFOén om eftermiddagen. Altså alle voksne skulle dele sin tid mellem undervisning og fritidsaktiviteter.

KonTiki

Skole fra 0. til 9. klasse i landlige omgivelser tæt på Hillerød centrum

Kontakt info

Frydenborgvej 37 - 3400 Hillerød

Tlf.:  48 24 03 44

Mail:  kontiki@kontiki-skolen.dk