Vores undervisning

På KonTiki har vi både fagfokuseret og temaorienteret undervisning. Undervisningsformerne er afvekslende i løbet af skoleåret.

Herunder tager vi udgangspunkt i "Undervisningsvejledningerne for Folkeskolen" inden for de enkelte fag.

Hver klasse har dermed et grundskema, som skaber en genkendelighed for det enkelte barn. Ugerne er dog afvekslende, da vi har mange undervisningsforløb der er tema-, emne- og projektbaseret.

En skoledag og -uge er derfor opdelt i fleksible moduler, som vi kan ændre, så de passer med de igangværende aktiviteter og forløb.

Her lægger vi stor vægt på, at børnene vælger det område de vil arbejde med og hvordan de vil arbejde med det. På denne måde har børnene medansvar for deres egen læring og børnene opnår størst læring og trivsel.

Alle undervisningsforløb har et mål, der er formuleret og kendt af både børn og voksne.

Vi lægger vægt på;

  • at dit barn kan læse, så hurtigt som muligt, fordi vi betragter det som den vigtigste forudsætning for en videre udvikling
  • skolens grundlæggende fag, fordi der heri ligger en basisviden der tjener som redskab i arbejdet med de mange spændende projekter og forløb vi har på KonTiki
  • at dit barn får mulighed for at prøve kræfter med  flere kunstneriske og kreative kanaler for at kunne udtrykke sig alsidigt og ved hjælp af fantasi og håndværk
  • at dit barn lærer at samarbejde med mange og forskellige for derigennem at udvide sin horisont til anderledes tænkende som måske bruger andre udtryksformer eller har andre udfordringer eller behov for hjælp end barnet selv
  • at dit barn tilegner sig færdigheder i brug af IT, fordi det er et vigtig redskab såvel kreativt som intellektuelt. Hos os får hvert barn derfor sin egen email- adresse, så det er i stand til at kommunikere med venner i ind- og udland
  • sprogundervisning, fordi vi ønsker at KonTiki skal være i kontakt med verden og vi ønsker at skabe et internationalt miljø.
  • musik - både undervisning i musik og brug af musik som genstand for læring, fordi musik har stor betydning for barnets sproglige udvikling
  • fysisk aktivitet, fordi, brug af kroppen og kroppens fysiske udvikling har stor indflydelse på læring og kreativitet.

KonTiki

Skole fra 0. til 9. klasse i landlige omgivelser tæt på Hillerød centrum

Kontakt info

Frydenborgvej 37 - 3400 Hillerød

Tlf.:  48 24 03 44

Mail:  kontiki@kontiki-skolen.dk