Der var engang otte forældrepar til otte børn på Hillerød Lilleskole. De besluttede i vinteren 1996, at de ville lave en ny skole, der ikke var en lilleskole, men en lille skole. Deres ønske var, at lave en lille skole med alle de gode principper fra Lilleskolen. Den skulle have en lidt fastere struktur og mulighed for at tage afgangsprøve efter 9. klasse.
Skolen skulle bygge på demokratiske, moderne og progressive pædagogiske ideer og der skulle være en ”rød tråd” gennem alt hvad skolen foretog sig strukturelt! Skolens mål skulle være en skole med et spor fra 0. til 9. klasse med højst 18 elever i klasserne. Så en skole på 180 børn og ca. 20 voksne, der skulle værne om børnene hele dagen både i undervisningen og i SFO'en. Målet var altså at alle voksne skulle dele sin tid mellem undervisning og fritidsaktiviteter.

I 2000 flyttede KonTiki ind på "Gribsholm" som er en fin gammel gul "Villa-VillaKulla-bygning". Huset har fungeret som nonnekloster, hjem for handicappede og sidst et "rigtigt" kollektiv. Den oprindelige bygning er nu udvidet til det dobbelte areal med en ny tilbygning som stod "næsten" færdig den 7. august 2003.

Historien om Gribsholm

Her kommer en god og gribende fortælling om, hvilket liv, der har været på det sted, hvor vi i dag har vores skole.
For enden af Frydenborgvej, lidt tilbagetrukket lå en gammel fornem ejendom. Man kan godt tillade sig at kalde den gammel, da den har passeret de hundrede år, og den var også fornem, idet den blev bygget som bolig for direktøren på Hillerød teglværk der lå lige i nærheden.

Navnet havde den fået fordi den lå lige i kanten af Gribskov, på jord der engang havde tilhørt Hillerødsholm. En stor gård der i gamle dage hørte til Frederiksborg Slot, som en avlsgård, som nu for længst er nedlagt.

Grever og nonner

Huset har haft en omtumlet tilværelse, og hvis bygningen kunne tale, ville den sikkert kunne fortælle mange interessante historier.

Da huset ikke længere var direktørbolig, blev det i 1933 solgt til en konsulent ved navn N.A.Nielsen for 19.000 kroner. Bygningen har også været ejet af en greve, nemlig Viggo Danneskiold-Samsøe, der overtog ejendommen i 1935. Han måtte dog give 65.000 kroner for den.

Så flyttede nonnerne ind. Det var i 1937, og deres orden hed noget så fint som kongregationen Visdommens Døtre fra Skt. Mariæ Hospital i Roskilde. Der blev indrettet et rekreationshjem og drengen, der boede på Frydenborgvej, syntes det var spændende at cykle op for at se på disse mærkeligt klædte kvinder. Når nonnerne sad på deres bænke ude i haven, kunne han holde stille på cykelstien og lytte til deres monotone bønner. Drengen fik fortalt, at nonnerne skulle fremsige en bøn for hver kugle de havde i deres rosenkrans.

Det menes, at navnet rosenkrans kommer af ordet Rosarium, og at andagten har været sammenlignet med en rosenhave.

En katolsk digter

En af de mere prominente beboere på rekreationshjemmet var digteren Johannes Jørgensen, der selv var katolik. Han boede der i længere tid, og fra den periode stammer forskellige digte om Gribskov, som findes i hans digtsamling "Digte i Danmark" fra 1943. I 1942 blev Gribsholm solgt til Østifternes Åndssvageanstalt, og søstrene forlod egnen. Det kapel der var blevet indrettet i huset blev flyttet til Godthåbsvej i Hillerød. Da forsorgen overtog Gribsholm skulle der foretages forskellige udbedringer og ændringer, bl.a. skulle der laves en afløbsplan, som amtslægen havde godkendt, og med en, for en læge forbavsende læselig skrift, stod følgende noteret:

"Sundhedsplanen tilbagesendes til den ærede Sundhedskommission, med Bemærkning, at der herfra intet vides mod det foreslåede Anlæg at erindre".

Ja sådan blev den slags formuleret dengang i 1943. De krav, der dengang blev stillet, var nu ikke særlig omfattende. Man havde indtryk af, at patienter under åndssvageforsorgen blev noget stedmoderlig behandlet.

De åndssvage havde det skidt

Således viser en rapport fra 1973, af den tilsynsførende læge, at de 37 beboere boede i overbefolkede værelser. Der var ingen besøgsstue, få håndvaske og kun 3 brusebade. Rapporten konkluderede også, at vilkårene for patienterne var særdeles dårlige. I 1980 blev Gribsholm købt af Frederiksborg Amtskommune for 2 mio. kroner og i 1993 solgt til et ejendomsselskab for 1,5 mio. Den fungerede derefter som beboerkollektiv og stod derefter tom i nogle år, inden den blev købt af KonTiki-skolen.

Hvor stammer skolens navn fra?

Navnet KonTiki, stammer fra den norske eventyrer, Thor Heyerdahl. Han stod i 1947 i spidsen for en seks mand stor besætning, der alene ved vind og strøm, beviste at en simpel tømmerflåde af balsa-træ, kunne sejle de 8000 km fra Peru til Polynesien. Denne tømmerflåde blev døbt Kon-Tiki, efter en 1500 år gammel solkonge. Trods storme, hajer og mange andre farer, lykkedes rejsen og den tog 101 dage. Den originale Kon-Tiki flåde, er i dag udstillet i Norge på Kon-Tiki museet.

The Kon-Tiki Expedition

The balsawood raft Kon-Tiki was built in Peru in 1947 using long logs from Equador. A crew of six sailed her from Callào in Peru to the island of Raroia in Polynesia. In 101 days the Kon-Tiki put behind her around 5,000 miles of the Pasific Ocean. The trip proved that Polynesia was indeed within the range of balsawood rafts from South America. A documentary of the voyage won an Oscar in 1951, and the book about the expedition has been translated into no fewer than 66 languages.

Thor Heyerdahl

Born in Larvik in Southern Norway in 1914, Thor Heyerdahl was originally a student in zoology and in 1936 he travelled with his wife to the Marquesas Islands in the Pacific to study their wildlife. However, he was soon more concerned withthe issue of how these islands were originally populated. The consensus was that Polynesia was populated from the west, but Heyerdahl noticed that the prevailing winds winds and currents ran from east to west so its peoples could have travelled across the sea from South America.

In 1947 he mounted the Kon-Tiki Expedition to prove that this was possible, using a copy of the balsawood floats used by the South American Indians in ancient times. This adventure was followed by many more expeditions: trips to the Galapagos Islands and Easter Island; voyages in the Ra I, Ra II and Tigris; and trips to the Maldives, Easter Island again and then Peru.
Heyerdahl died in 2002.

KonTiki

Skole fra 0. til 9. klasse i landlige omgivelser tæt på Hillerød centrum

Kontakt info

Frydenborgvej 37 - 3400 Hillerød

Tlf.:  48 24 03 44

Mail:  kontiki@kontiki-skolen.dk