Der var engang 8 forældrepar til 8 børn på Hillerød Lilleskole som i vinteren 1996 besluttede at de ville lave en ny skole, der ikke var en lilleskole, men en lille skole. Deres ønske var at lave en lille skole med alle de gode principper fra Lilleskolen, men med en lidt fastere struktur – og med mulighed for at tage afgangsprøve efter 9. klasse.
Skolen skulle bygge på demokratiske og moderne, progressive pædagogiske ideer – og der skulle være en ”rød tråd” gennem alt hvad skolen foretog sig strukturelt! Skolens mål skulle være en 1-sporet skole fra 0. - til 9. klasse med maximalt 18 elever i klasserne – altså en skole på 180 børn – og ca. 20 voksne, der skulle værne om børnene hele dagen både i undervisningen og i SFOén om eftermiddagen. Altså alle voksne skulle dele sin tid mellem undervisning og fritidsaktiviteter.

I 2000 flyttede KonTiki ind på "Gribsholm" som er en gammel gul "VillaVillaKulla-bygning", som har en historie som nonnekloster, hjem for handicappede og sidst et "rigtigt" kollektiv. Denne oprindelige bygning er nu udvidet til det dobbelte areal med en ny tilbygning som stod "næsten" færdig den 7. august 2003.

Historien om Gribsholm

Her kommer en god og gribende fortælling om, hvilket liv, der har været på det sted, hvor vi i dag har vores skole.
Oppe for enden af Frydenborgvej, lidt tilbagetrukket lå en gammel fornem ejendom. Man kan godt tillade sig at kalde den gammel, da den har passeret de hundrede år, og den var også fornem, idet den blev bygget som bolig for direktøren på det teglværk der lå lige i nærheden, Hillerød Teglværk.

Navnet havde den fået fordi den lå lige i kanten af Gribskov, på jord der engang havde tilhørt Hillerødsholm. En stor gård der i gamle dage hørte til Frederiksborg Slot, som en avlsgård, men som nu for længst er nedlagt og den tilhørende jord udstykket.

Grever og nonner

Den har haft en omtumlet tilværelse, og hvis bygningen kunne tale, ville den sikkert kunne berette mange interessante historier.

Da den ophørte med at være direktørbolig, blev den i 1933 solgt til en konsulent der hed N.A.Nielsen for 19.000 kroner. Den har også været ejet af en greve, nemlig Viggo Danneskiold-Samsøe, der overtog ejendommen i 1935. Han måtte dog give 65.000 kroner for den.

Så flyttede nonnerne ind. Det var i 1937, og deres orden hed noget så fint som kongregationen "Visdommens Døtre" fra Skt. Mariæ Hospital i Roskilde. Det blev indrettet til rekreationshjem, og drengen der boede på Frydenborgvej, syntes det var spændende at cykle op for at se på disse mærkelig klædte kvinder, og når de sad ude i haven på deres bænke, der stod lige ved cykelstien, kunne han holde stille og lytte til deres monotone bønner. Det blev ham fortalt, at de skulle fremsige en bøn for hver kugle de havde i deres rosenkrans.

Det menes, at navnet rosenkrans kommer af ordet Rosarium, og at andagten har været sammenlignet med en rosenhave.

En katolsk digter

En af de mere prominente beboere på rekreationshjemmet var digteren Johannes Jørgensen, der selv var katolik. Han boede der i længere tid, og fra den periode stammer forskellige digte om Gribskov, som findes i hans digtsamling "Digte i Danmark" fra 1943. I 1942 blev Gribsholm solgt til Østifternes Åndssvageanstalt, og søstrene forlod egnen. Det kapel der var blevet indrettet i huset blev flyttet til Godthåbsvej i Hillerød. Da forsorgen overtog Gribsholm skulle der foretages forskellige udbedringer og ændringer, bl.a. skulle der laves en afløbsplan, som amtslægen havde godkendt, og med en for en læge forbavsende læselig skrift havde noteret følgende:

"Sundhedsplanen tilbagesendes til den ærede Sundhedskommission, med Bemærkning, at der herfra intet vides mod det foreslåede Anlæg at erindre".

Ja sådan blev den slags formuleret dengang i 1943. De krav, der dengang blev stillet, var nu ikke særlig omfattende, man havde indtryk af, at patienter under åndssvageforsorgen blev noget stedmoderlig behandlet.

De åndssvage havde det skidt

Således viser en rapport fra 1973, af den tilsynsførende læge, at de 37 beboere boede i overbefolkede værelser. Der var ingen besøgsstue, få håndvaske og kun 3 brusebade. Rapporten konkluderede også, at vilkårene for patienterne var særdeles dårlige. I 1980 blev Gribsholm købt af Frederiksborg Amtskommune for 2 mill. Kroner og i 1993 solgt til et ejendomsselskab for 1,5 mill. Den fungerede derefter som beboerkollektiv og stod derefter tom i nogle år, inden den blev købt af KonTiki skolen. Gribsholm er passè og hedder nu KonTiki.

Hvor stammer skolens navn fra?

Navnet KonTiki, stammer fra den norske eventyrer, Thor Heyerdahl. Han stod i 1947 i spidsen for en 6 mands stor besætning, der alene ved vind og strøm, beviste at en simpel tømmerflåde, lavet af balsa-træ, kunne sejle de 8000 km fra Peru til Polynesien. Denne tømmerflåde blev døbt Kon-Tiki, efter en 1500 år gammel solkonge. Blandt storme, hajer og mange andre farer, lykkedes rejsen på 101 dage. Den originale Kon-Tiki flåde, er i dag udstillet i Norge på Kon-Tiki museet.

The Kon-Tiki Expedition

The balsawood raft Kon-Tiki was built in Peru in 1947 using long logs from Equador. A crew of six sailed her from Callào in Peru to the island of Raroia in Polynesia. In 101 days the Kon-Tiki put behind her around 5,000 miles of the Pasific Ocean. The trip proved that Polynesia was indeed within the range of balsawood rafts from South America. A documentary of the voyage won an Oscar in 1951, and the book about the expedition has been translated into no fewer than 66 languages.

Thor Heyerdahl

Born in Larvik in Southern Norway in 1914, Thor Heyerdahl was originally a student in zoology and in 1936 he travelled with his wife to the Marquesas Islands in the Pacific to study their wildlife. However, he was soon more concerned withthe issue of how these islands were originally populated. The consensus was that Polynesia was populated from the west, but Heyerdahl noticed that the prevailing winds winds and currents ran from east to west so its peoples could have travelled across the sea from South America.

In 1947 he mounted the Kon-Tiki Expedition to prove that this was possible, using a copy of the balsawood floats used by the South American Indians in ancient times. This adventure was followed by many more expeditions: trips to the Galapagos Islands and Easter Island; voyages in the Ra I, Ra II and Tigris; and trips to the Maldives, Easter Island again and then Peru.
Heyerdahl died in 2002.

KonTiki

- Skole fra 0 til 9. klasse i landlige omgivelser tæt på Hillerød centrum

Kontakt info

Frydenborgvej 37 - 3400 Hillerød

Tlf.:  48 24 03 44

Mail:  kontiki@kontiki-skolen.dk