Fagmål & årstema

Hvert år udfærdiger lærerne undervisningsplanerne for skoleåret ud fra skoleårets overordnede tema, som på KonTiki er forskelligt fra år til år. Årstemaet besluttes i fællesskab af lærerne i løbet af foråret. Eksempler på årstemaer: Fremtiden, Tyskland, Verdens Mål, Grænser, Menneskerettigheder, Musik, Olympos, Havet, Naturligvis og mange andre.

Undervisningsplanerne er meget afhængige af årstemaet, og slutmålene nås ikke nødvendigvis efter et, men efter flere skoleår. Fagenes delmål er derfor retningsgivende, mens slutmålene, ligesom formålene for de enkelte fag, ligger fast. Vi følger således delvist Nye Fælles Mål.

Hvert forår udarbejder lærergruppen en årsplan for det kommende skoleår. Her besluttes årets undervisningsforløb, samt hvilke perioder, der skal arbejdes på tværs af klassetrin.

Mindst en gang årligt afholdes feature - for hele skolen
Mindst en gang årligt arbejdes på samme emne i ‘trinnene’ (indskolingen, mellemtrinnet og udskolingen)
Mindst en gang årligt arbejdes på tværs af hele flåden i et dramaforløb. Det er det vi kalder Store Forestilling
Flere gange årligt arrangeres særdage eller -aktiviteter som har med årstemaet at gøre f.eks. en motionsdag eller en skovdag alt efter emnet.

Emnerne foreslås og besluttes af børnene på morgenmøderne i maj. Den overordnede og faglige årsplanlægning foretages af lærerne i maj/juni, og der sammensættes samtidig lærerteams (en lille gruppe af lærere) for de enkelt klasser, hvor forskellige og relevante faglige kompetencer vil være repræsenteret.

KonTiki

Skole fra 0. til 9. klasse i landlige omgivelser tæt på Hillerød centrum

Kontakt info

Frydenborgvej 37 - 3400 Hillerød

Tlf.:  48 24 03 44

Mail:  kontiki@kontiki-skolen.dk