Stjerneklassen

En aldersintegreret klasse.

Mange børn anbringes på specielle skoler hvor de bliver samlet i en slags "ghetto". Målet med KonTiki's model skulle være at barnet bliver betragtet som et almindeligt barn med nogle problemer, der afhjælpes indenfor vores normale skoletilbud. Skolens størrelse betinger dette. Børnene skal i løbet af perioden på skolen kunne integreres løbende i normalklasserne. Børnene i "Stjerneklasse" skal være børn der visiteres fra omkringliggende kommuners PPR. Det er børn med et meget lavt selvværd - der som oftest har haft mange nederlag i den tidlige barndom - bl.a. fordi de ikke har kunnet leve op til de krav der er blevet stillet dem. Vores indsats i arbejdet med sådanne børn skal derfor være: At være talentspejder i stedet for fejlfinder! De har ikke brug for flere nederlag - de har brug for successer - anerkendelse - og at blive set!

For yderligere information kontakt skolen.