Traditioner


Skoleåret er præget af traditioner.
  • en festlig velkomst til det nye skoleår.
  • en årlig skolefest med børn og voksne med optræden.
  • en skolernes motionsdag
  • en juletradition.
  • et fastelavnsarrangement.
  • en afskedsfest med 9. klasse

Lærergruppe og bestyrelse holder fælles julefrokost og sommerferiefrokost, og der afholdes pædagogiske dage, hvor lærerpersonalet og bestyrelsen sammen kan drøfte skolens udvikling.

luciaOptog3