Skolens miljø - Omgangsformer

Indeks
Skolens miljø
Omgangsformer
Alle sider

Omgangsformer
Skolen skal være et fristed, et sted hvor børnene i frihed, men under ansvar, har ret til at tilegne sig etiske, æstetiske og politiske værdier i fællesskab med andre. Når mange mennesker er sammen er det vigtigt at have nogle "Færdselsregler" - så dette kan lade sig gøre! Vi har udtrykt det som nogle "MÅ"-regler, som alle voksne og børn hjælper hinanden med at overholde:

  • Du må opføre dig således, at vi andre kan være sammen med dig. (Denne regel er universel).
  • Du må være overalt på skolen - indenfor skolens grænser.
  • Du må tale indendørs, så det ikke forstyrrer andre.
  • Du må gå overalt indendørs - og du må først løbe, når du er ude.
  • Du må holde pause, når vi i fællesskab har aftalt det.
  • Du må spise din mad i hyggeligt samvær med os andre.

Politik vedrørende normering i klasserne
Klassekvotienten i Kontikis indskoling og mellemtrin tilstræbes at være 20 børn i alle klasser, ekskl. eventuelle børn fra Stjerneklassen og i udskolingen 22 børn i alle klasser, ekskl. eventuelle børn fra Stjerneklassen. Hvis særlige forhold gør sig gældende kan der ekstraordinært dispenseres fra normen. Dispensationen skal gives af skolebestyrelsen, skoleledelsen og klasselæreren i samråd.