Skolens miljø

Indeks
Skolens miljø
Omgangsformer
Alle sider

Optimal indlæring kræver trygge rammer. Undervisningen skal derfor foregå i et trygt og stimulerende miljø, og den skal være præget af "selvvirksomhed". Undervisningen skal sørge for, at barnet erfarer med alle sanser. Derfor skal skolens fysiske rammer udformes, så der etableres sammenhæng mellem det æstetiske og det pædagogiske.

Børnene skal kunne gøre erfaringer med medbestemmelse, lære at tage ansvar for en del af deres liv samt sætte præg på deres omgivelser, svarende til deres udviklingstrin. Derfor er det vigtigt, at børn og voksne har et nært og tillidsfuldt forhold til hinanden.

Det er de voksnes ansvar, at skabe et miljø omkring klassen, hvor børnene trygt kan fortælle om deres glæder, sorger og bekymringer. En ordning med "venskabsklasser" inden for skolen, giver de mindre børn en positiv kontakt til de store børn, ligesom emnearbejdet på tværs af klasserne sikrer, at vi kender hinanden og dermed har ansvar og omsorg for hinandens trivsel.

De bygningsmæssige rammer tilstræber vi at indrette så hjemligt og lidt institutionspræget som muligt. Klassernes opholdssted skal være indrettet hyggeligt og æstetisk, et arbejde som børn og voksne hjælper hinanden med og har et fælles ansvar for.