Forældresamarbejde

Skolen bygger på et tæt skole/hjem-samarbejde om den enkelte elev og om klassen som helhed. Forældresamarbejdet hviler på stor gensidig respekt og tillid. Det er vigtigt at forældrene kender skolens "koncept" og accepterer dette ved barnets indmeldelse, for derigennem at kunne have tillid til skolens/lærerens pædagogiske holdninger og praksis.

Forældregruppen arrangerer selv sine forældremøder (4 - 6 gange årligt) med dagsorden og inviterer læreren. Det er vigtigt, at der foreligger referat fra møderne, så klassens udvikling kan følges.

Det er også vigtigt, at der i løbet af året afholdes selskabelige sammenkomster med både børn og voksne.

Alle forældre har pligt til at arbejde med skolens vedligeholdelse mindst 2 dage årligt.

Fliselægning