Den pædagogiske hverdag - Andre aktiviteter

Indeks
Den pædagogiske hverdag
Morgenmøder
Andre aktiviteter
Alle sider

Andre aktiviteter

Fællesmøde afholdes for hele skolen 1 gang om ugen. Klasserne arrangerer på skift disse møder.

Samfundspligt er udtryk for praktiske opgaver i skolen, som varetages af børnene. Hver klasse har samfundspligter, f.eks. - tømme papirkurve - oprydning - "Biksen". – post – pasning af de mindre børn – udearealernes orden – m.m.

"Biksen" er en forretning i skolen, som alle klasser handler i, når de har brug for fælles materialer til klassen: Kladdehæfter, limstifter, hullemaskine m.v. Alle klasser har fået tildelt et budget til undervisningsmaterialer, og klasserne fører selv regnskab over forbruget i en klasse-kassebog.

Lejrskole: Hele skolen tager på lejrskole 1 gang om året. Lærerne har udarbejdet en Lejrskoleplan, der sikrer at stederne er egnede til de forskellige klassetrin. Lejrskolerne bygger på en idé, der tager udgangspunkt i lokalitet, natur, kultur. I de større klasser er det hensigten at knytte et internationalt, sprogligt og kulturelt element sammen med lejrskole-ideen.