Den pædagogiske hverdag - Morgenmøder

Indeks
Den pædagogiske hverdag
Morgenmøder
Andre aktiviteter
Alle sider

Morgenmøder

Kommunikation giver mulighed for fællesskab - og det trænes på morgenmøderne
Morgenmøder afholdes hver dag i de enkelte klasser. Vi ser "om vi er her" - ud fra filosofien om at: "Jeg sætter pris på, når jeg oplever, at de andre er interesseret i, at jeg er her." Der synges hver dag på morgenmødet - gamle og nye sange. Børnene har deres egen "klassesangbog".

Hvorfor Morgenmøde? Fordi her lærer børnene noget om:

 • Medbestemmelse
 • Fælles ansvar
 • At lytte til andre
 • At træffe beslutninger i fællesskab
 • At lede et møde
 • At lave referat
 • At respektere fælles beslutninger
 • At respektere hinanden
 • At bruge hinandens ressourcer
 • At stå til ansvar
 • At vente på tur
 • At få erfaringer
 • At føle sig tryg.

Morgenmødet er den "rundkreds", hvor børnene trygt kan aflevere frustrationer, glæder og nysgerrighed. - Når den fornødne ro og tryghed er opnået, tør selv de mest generte og passive børn udtrykke sig. På morgenmøderne får børnene lejlighed til og mulighed for:

 • at udtrykke sig om alt hvad der optager dem med henblik på at udvikle deres evner til at udtrykke sig om de indtryk omverdenen giver dem.
 • at udtrykke sig om deres følelser og fantasier.

Morgenmøderne er meget lærerstyret i Børnehaveklassen, men i takt med børnenes udvikling overtager de selv alle funktionerne i mødeledelsen. Generelt kan siges, at læreren skal være den der taler mindst på morgenmøderne. Det er også på morgenmødet vi allerede fra skolestarten kan begynde at lege med fremmedsprog som senere danner en god basis for den egentlige sprogundervisning. Klassens økonomi drøftes på morgenmøderne da klasserne får uddelegeret økonomisk ansvar for indkøb af nogle undervisningsmidler.