Den pædagogiske hverdag

Indeks
Den pædagogiske hverdag
Morgenmøder
Andre aktiviteter
Alle sider

Det er skolens opgave, så hurtigt som muligt, at sætte det enkelte barn i stand til at læse da vi betragter det som den vigtigste forudsætning for en videre udvikling.

Det er vores erfaring at det enkelte barn begynder i skolen med netop denne forventning. Den basisviden, der skal bruges i de projekter og temaer der arbejdes med i skolen, hentes ofte i skolens fag. Skolen har derfor mange fag, og disse bliver således redskaber i vores arbejde.

Vi tager derfor udgangspunkt i "Undervisningsvejledningerne for Folkeskolen" inden for de enkelte fag.

Skolen og lærerne tolker selv de bestemmelser, der er gældende for undervisningen således at de kommer til at passe med de lokale forhold - og KonTikis specielle forhold!

Vi lægger stor vægt på at børnene tilegner sig færdigheder i brug af IT (Informationsteknologi), som kan anvendes både kreativt og intellektuelt. Hvert barn har sin egen E-mail adresse, så det er i stand til at kommunikere med venner i ind- og udland.

Da vi ønsker at KonTiki skal bære præg af et internationalt miljø - og da vi som målsætning gerne vil nærme os den store verden, - anser vi sprogundervisning som meget vigtig.

Ligeledes lægger vi meget vægt på musik og kunst. Vi mener at meget musik i undervisningen har stor betydning for barnets sproglige udvikling.

Kroppens fysiske udvikling er af overordentlig stor betydning for indlæring og kreativ aktivitet. Derfor er kropslig aktivitet højt prioriteret .