Planlægning

Den årlige pædagogiske planlægning
Hvert forår udarbejder lærergruppen en årsplan for det kommende skoleår. Her besluttes årets undervisningsforløb, samt hvilke perioder, der skal arbejdes på tværs af klassetrin.

  • Mindst 1 gang årligt afholdes feature - for hele skolen
  • Mindst 2 gange årligt arbejdes på samme emne i "Teamgrupperne", hvoraf den ene arrangeres som værkstedsarbejde.
  • Mindst 1 gang årligt arrangeres et værkstedsarbejde i den enkelte klasse!

Emnerne foreslås og besluttes af børnene på morgenmøderne i april/maj. Den overordnede og faglige årsplanlægning foretages af lærerne i maj/juni, og der sammensættes samtidig lærerteams (en lille gruppe af lærere) for de enkelt klasser, hvor forskellige og relevante faglige kompetencer vil være repræsenteret.