Fagmål

Fagenes undervisningsplaner, formål, delmål og slutmål
Hvert år udfærdiges undervisningsplanerne for skoleåret ud fra skoleårets overordnede tema, som på KonTiki er forskelligt fra år til år. Undervisningsplanerne er meget afhængige af årstemaet, og slutmålene nås ikke nødvendigvis efter et, men efter flere skoleår. Fagenes delmål er derfor retningsgivende, mens slutmålene, ligesom formålene for de enkelte fag, ligger fast.Vi følger delvist Nye Fælles Mål.

Find de aktuelle fagmål i vores dokumentarkiv.