Undervisningsformer - Rapport og evaluering

Indeks
Undervisningsformer
Fleksible moduler
Rapport og evaluering
Alle sider

Børnene vælger efter interesse selv værksted og opgave - og afslutter hver opgave med en rapport og evaluering.

Projektorienteret undervisning er en arbejdsmetode, der tager udgangspunkt i et emne/problem, som klassen vælger. Ud fra dette formulerer den enkelte elev eller elevgruppe en opgave. Børnene planlægger, samler information, bearbejder og fremlægger et resultat. Det er et tværfagligt forløb, hvor resultatet fremlægges med varierede udtryksformer.

Denne arbejdsform danner baggrund for den senere afsluttende "Projektopgave",som er en del af FSA (Folkeskolens afgangsprøve).

Lærerstyret undervisning er faglige kurser, der planlægges ud fra de erfaringer, lærerne har vedr. det enkelte barns faglige udvikling (undervisningsdifferentiering). Det er også decideret klasseundervisning - gennemgang af nyt stof etc.

Featureperioder tilrettelægges således, at alle børn arbejder praktisk på tværs af alle klassetrin. Perioden ender med et stort færdigt "produkt", som hvert enkelt barn føler sig medansvarlig for.