Undervisningsformer

Indeks
Undervisningsformer
Fleksible moduler
Rapport og evaluering
Alle sider

KonTiki er en helhedsskole med ikke-fagdelt og temaorienteret undervisning. Skolen giver børnene mulighed for at afslutte et skoleforløb med Folkeskolens afgangsprøve. Fritidsordningen betragtes som en del af skolens samlede virksomhed.

Der undervises i større helheder (emner), hvor der lægges op til elevindflydelse med hensyn til valg af emner og arbejdsformer. De enkelte fag opfattes som nødvendige og uundværlige hjælpemidler i undervisningen. Ethvert undervisningsforløb har et mål, der er formuleret og kendt af både lærere og elever.

En del af undervisningen tilrettelægges på tværs af klassetrin (alderstrin) - og skolen opdeles i overskuelige samarbejdsgrupper med hvert sit lærerteam, som har ekspertise netop inden for det alderstrin: Indskoling (bh.klasse - 2 kl.), Mellemtrin (3.kl. - 5.kl.), - Skoling (6.kl. - 7.kl.) og Udskolingen (8.kl. - 9.kl.).

Undervisning definerer vi som:
 • Tværfaglige forløb på tværs af klasser
 • Praktisk/musisk/kreative aktiviteter
 • Musik og leg
 • Boglig indlæring
 • Lejrskoler
 • Hytteture
 • Koncerter
 • Teater
 • Drama
 • Museumsbesøg
 • Feature uger
 • Praktik
 • Skovture
 • Værtsskab for venskabsklasser