Nye billeder

Der ligger nu en masse nye billeder både på forsiden, i galleret og klassebillederne er opdaterede.

Ny busrute/busplan

Se den nye busplan under 'Skolebus'

Tilsynsrapport

Den nyeste tilsynsrapport er nu at finde på hjemmesiden i dokumentarkivet. 

Billeder fra årets Store Forestilling

294 billeder ligger nu på hjemmesiden fra årets Sfore Forestilling, som handlede om naboer på Frydenborgvej i år 2027.

Du kan finde alle billederne her.