Historien om Gribsholm

Indeks
Historien om Gribsholm
En katolsk digter
Alle sider

Her kommer en god og gribende fortælling om, hvilket liv, der har været på det sted, hvor vi i dag har vores skole.

Oppe for enden af Frydenborgvej, lidt tilbagetrukket lå en gammel fornem ejendom. Man kan godt tillade sig at kalde den gammel, da den har passeret de hundrede år, og den var også fornem, idet den blev bygget som bolig for direktøren på det teglværk der lå lige i nærheden, Hillerød Teglværk.

Navnet havde den fået fordi den lå lige i kanten af Gribskov, på jord der engang havde tilhørt Hillerødsholm. En stor gård der i gamle dage hørte til Frederiksborg Slot, som en avlsgård, men som nu for længst er nedlagt og den tilhørende jord udstykket.

Grever og nonner
Den har haft en omtumlet tilværelse, og hvis bygningen kunne tale, ville den sikkert kunne berette mange interessante historier.

Da den ophørte med at være direktørbolig, blev den i 1933 solgt til en konsulent der hed N.A.Nielsen for 19.000 kroner. Den har også været ejet af en greve, nemlig Viggo Danneskiold-Samsøe, der overtog ejendommen i 1935. Han måtte dog give 65.000 kroner for den.

Så flyttede nonnerne ind. Det var i 1937, og deres orden hed noget så fint som kongregationen "Visdommens Døtre" fra Skt. Mariæ Hospital i Roskilde. Det blev indrettet til rekreationshjem, og drengen der boede på Frydenborgvej, syntes det var spændende at cykle op for at se på disse mærkelig klædte kvinder, og når de sad ude i haven på deres bænke, der stod lige ved cykelstien, kunne han holde stille og lytte til deres monotone bønner. Det blev ham fortalt, at de skulle fremsige en bøn for hver kugle de havde i deres rosenkrans.

Det menes, at navnet rosenkrans kommer af ordet Rosarium, og at andagten har været sammenlignet med en rosenhave.


En katolsk digter
En af de mere prominente beboere på rekreationshjemmet var digteren Johannes Jørgensen, der selv var katolik. Han boede der i længere tid, og fra den periode stammer forskellige digte om Gribskov, som findes i hans digtsamling "Digte i Danmark" fra 1943. I 1942 blev Gribsholm solgt til Østifternes Åndssvageanstalt, og søstrene forlod egnen. Det kapel der var blevet indrettet i huset blev flyttet til Godthåbsvej i Hillerød. Da forsorgen overtog Gribsholm skulle der foretages forskellige udbedringer og ændringer, bl.a. skulle der laves en afløbsplan, som amtslægen havde godkendt, og med en for en læge forbavsende læselig skrift havde noteret følgende:

"Sundhedsplanen tilbagesendes til den ærede Sundhedskommission, med Bemærkning, at der herfra intet vides mod det foreslåede Anlæg at erindre".

Ja sådan blev den slags formuleret dengang i 1943. De krav, der dengang blev stillet, var nu ikke særlig omfattende, man havde indtryk af, at patienter under åndssvageforsorgen blev noget stedmoderlig behandlet.

De åndssvage havde det skidt
Således viser en rapport fra 1973, af den tilsynsførende læge, at de 37 beboere boede i overbefolkede værelser. Der var ingen besøgsstue, få håndvaske og kun 3 brusebade. Rapporten konkluderede også, at vilkårene for patienterne var særdeles dårlige. I 1980 blev Gribsholm købt af Frederiksborg Amtskommune for 2 mill. Kroner og i 1993 solgt til et ejendomsselskab for 1,5 mill. Den fungerede derefter som beboerkollektiv og stod derefter tom i nogle år, inden den blev købt af KonTiki skolen. Gribsholm er passè og hedder nu KonTiki.