Alle lærere

Hvert år har vi et forskelligt årstema, som reflekteres i klassernes, lærernes og bestyrelsens navne.
I år er årstemaet 'Verdens mål'. Derfor kalder lærerne sig i år for 'Frontløberne' og bestyrelsen kalder sig for 'Det rene vand'.

personale