Alle lærere

Hvert år har vi et forskelligt årstema, som reflekteres i klassernes, lærernes og bestyrelsens navne.
I år er årstemaet 'Byen og Naturen omkring dig'. Derfor kalder lærerne sig i år for 'teknisk forvaltning'.

personale